Početna /

Poziv za Godišnju skupštinu društva 24. 05. 2011.

“Metaloplastika” a.d. Čajetina, Zlatiborska 48 oglašava sazivanje godišnje skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, sazvanu za 24.05.2011.godine sa početkom u 14.00 časova u prostorijama Preduzeća “Metaloplastika” a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48.
Dnevni red:

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara

2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova i usvajanje zapisnika sa Skupštine od 29.06.2010.god.

3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju

4. Usvajanje izveštaja o reviziji sa stanjem 31.12.2010.god. ovlašćenog revizora

5. Razrešenje Upravnog odbora

6. Imenovanje članova Upravnog odbora

7. Razrešenje i izbor predsednika i članova Nadzornog odbora

8. Izbor revizorske kuće za poslovnu 2011. god.

9. Razno


Pozivamo sve akcionare da prisustvuju radu skupštine


Predsednik upravnog odbora

Milovan Žilović