Početna /

Zaštitna navrtka

Zaštitna navrtka

Zaštitna navrtka namenjena je da obezbedi zaptivenost i zaštitu priključnog ogranka ventila boce u toku transporta. Postavlja se na priključni ogranak ventila kada na njega nije priključen regulator. Isporučuje se sa zaptivačem otpornim na propan-butan gas.