Mesingane kleme

Proizvode se u svim konstruktivnim oblicima koji se koriste u elektroindustriji.  Mesingana klemaArtikal: 545-549, 561-565