Izolacione savitljive cevi

Proizvode se u više različitih dimenzija. Koriste se u građevinarstvu za zaštitu i vođenje električnih, telefonskih i ostalih vodova i kablova. Izolacione savitljive ceviArtikal: 510-615, 630-635