Kazanski plamenici CE znak

Radeći na sertifikaciji proizvoda, posebno iz dela proizvodnog programa Alati na propan-butan gas, izvršena su ispitivanja naših kazanskih plamenika prema harmonizovanom standardu EN 497:1997. i u skladu sa normama i bitnim zahtevima Evropske direktive o uređajima na gasovita goriva 2009/142/EC od strane Službe za sertificiranje proizvoda SCERT, ,,Končar-institut" za elektroniku (NB 2494).

Ovim sertifikatom (broj:GAD 80160011) nam je omogućeno stavljanje CE oznake na kazanske plamenike čime smo potvrdili njihov dosadašnji kvalitet, pozdanost i trajnost i da kao proizvođač plinske tehnike vodimo računa o bezbednosti ljudi i okoline.