Izveštaj sa redovne sednice Skupštine akcionara preduzeća Metaloplastika