Izveštaj o bitnom događaju sa godišnje skupštine akcionara 08.06.2017.

Godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća "Metaloplastka" a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana08.06.2017. godine sa početkom u 14:15 časova.
 

Zakačena datoteka: