Izveštaj o bitnom događaju o održanoj redovnoj godišnjoj sednici skupštine akcionara