Izveštaj o bitnom događaju o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara

"Metaloplastika" a.d. Čajetina, Zlatiborska 48, objavljuje Izveštaj o bitnom događaju o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara.

Godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana 26.05.2014. godine sa početkom u 15.00 časova.

Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine
2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova.
3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2013. god.
4. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti za 2013. godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2013. godinu.
6. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2014. godinu.
    
Izveštaj će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti, kao i ovlašćenoj brokerskoj kući.

Predsednik skupštine
Goran Jevremović

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa( Sl.glasnik br.100/2006 i 116/2006).