Porcelanske redne stezaljke

Upotrebljavaju se za kablovske vodove i instalacije u elektrotehnici, elektronici itd., u uslovima rada na vrlo povišenim temparaturama.

 

Redne stezaljke
Artikal: 532-535

  Tip stezaljke   Tehničke karakteristike
  Porcelanska   Presek (mm2)   Otvor za kabl (mm)   Maksimalna struja (A)
  532   2x2.5   2.5   2.8   11
  533   2x4   4   3.2   15
  534   2x6   6   3.7   50
  535   3x2.5   2.5   2.8   11