"Metaloplastika" a.d. Čajetina, Zlatiborska 48, oglašava sazivanje godišnje Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, sazvanu za 26.05.2014. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48.

Metaloplastika a.d. Čajetina u svojim poslovnim planovima za 2014. godinu, nabavkom opreme, očekuje dalji prodor na nova tržišta i plasman novih proizvoda iz elektro i vodo branše.

Metaloplastika a.d. Čajetina je uspešno krajem novembra 2013. pod nadzorom SGS Beograd izvršila resertifikaciju prema zahtevima standarda ISO9001, pri tom je kao društveno odgovorna kompanija prilagodila poslovanje zahtevima propisa i standarda iz oblasti zaštite životne sredine i stekla pravo na korišćenje znaka ISO 14001.

"Metaloplastika" a.d. Čajetina, Zlatiborska 48 objavljuje Izveštaj o bitnom događaju, o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara. Godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana 14.05.2013. godine sa početkom u 15.00 časova.

"Metaloplastika" a.d. Čajetina, Zlatiborska 48, oglašava sazivanje godišnje Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, sazvanu za 14.05.2013. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama Preduzeća "Metaloplastika" a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48 sa sledećim dnevnim redom:

Stranice