Metaloplastika a.d. raspisuje konkurs za prijem u radni odnos:

Šefa knjigovodstveno-finansijskih poslova

Uslovi:
- završen Ekonomski fakultet, VII stepen stručne spreme
- minimum 5. godina radnog iskustva u računovodstvenim i/ili finansijskim poslovima
- sposobnost samostalne izrade izveštaja o finansijskom poslovanju
- poznavanje rada na računaru (osnovni paket MS Office i Windows okruženje)

Na osnovu dokumentacije za dobijeni CE znak usaglašenosti od strane akreditovanog tela za ispitivanje SIQ iz Slovenije, akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta ,,KVALITET" iz Niša nam je izdao potvrdu o usaglašenosti za srpsko tržište, TRI A znak, broj P 1116070200.
Ovim dokumentom nastojimo da, kao jedini sertifikovani proizvođač rednih stezaljki u zemlji, u skladu sa našim stalnim napretkom i razvojem osvajamo nova inostrana tržišta i ostanemo i dalje jedini pouzdan snabdevač rednih stezaljki u Srbiji.

U skladu sa planovima i stalnim razvojem, izvršili smo sertifikaciju rednih stezaljki prema odredbama EC direktive (Low Voltage Directive 2014/35/EC) i harmonizovanim standardima IEC 60998-1 i IEC 60998-2-1. Nakon uspešnog ispitivanja ostvarili smo pravo na korišćenje CE oznake, odobren od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje SIQ iz Slovenije.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br 36/2011,99/2011,83/2014,5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika a.d. Čajetina i Odluke Odbora direktora od 21.04.2016. godine

Stranice