Nastavljajući sa planovima razvoja, uspeli smo da izvršimo sertifikaciju još jednog proizvoda iz programa alata na propan butan gas - KAMP REŠOA. Izvršena su ispitivanja njegove proizvodnje od strane notifiovanog tela ,,SGS" iz Turske (NB 2218) u skladu sa normama i bitnim zahtevima direktive za gasne aparate GAD 2009/142/EC i harmonizovanim standardima.

Ovaj sertifikat potvrđuje da je kamp rešo usklađen sa evropskim standardima i zahtevima, čime smo ostvarili pravo na korišćenje i stavljanje na proizvod CE oznake.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima (Sl.Glasnik RS br 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65 Zakona o tržištu kapitala (Sl.Glasnik RS br 31/2011, 112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad Čajetina i Odluke Odbora direktora od 03.05.2017. godine

Na nedavno održanom regionalnom sajmu privrede u Mostaru, bili smo izlagači i predstavili smo naš proizvodni program na zajedničkom štandu sa još 15 renomiranih kompanija iz Srbije.

Radeći na sertifikaciji proizvoda, posebno iz dela proizvodnog programa Alati na propan-butan gas, izvršena su ispitivanja naših kazanskih plamenika prema harmonizovanom standardu EN 497:1997. i u skladu sa normama i bitnim zahtevima Evropske direktive o uređajima na gasovita goriva 2009/142/EC od strane Službe za sertificiranje proizvoda SCERT, ,,Končar-institut" za elektroniku (NB 2494).

Stranice