Preduzeće Metaloplastika najavljuje investicioni ciklus koji će podrazumevati dogradnju i rekonstrukciju infrastrukture, modernizaciju opreme, uvođenje novih metoda i standarda poslovanja, kao i osposobljavanje i proširivanje znanja zaposlenih.
 
U kontekstu najavljenih investicija napravljen je idejni projekat budućeg proizvodnog pogona.
 
 

Redovna sednica Skupštine akcionara Akcionarskog Društva "Metaloplastika" Čajetina održana je 16.05.2019. godine u Upravnoj zgradi Društva sa početkom u 14:00 časova.

Godišnji finansijski izveštaj preduzeća "Metaloplastika" a.d. Čajetina

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br 36/2011,99/2011, 83/2014, 5/2015), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS br 31/2011,112/201), člana 40. Statuta Preduzeća Metaloplastika ad, Čajetina i Odluke Odbora direktora od 05.04.2019. godine

                                           “METALOPLASTIKA”A.D. Čajetina, Zlatiborska 3

                                                                             -oglašava-

Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je 12.06.2018. godine, u Upravnoj zgradi preduzeća Metaloplastika ad Čajetina, Ul. Zlatiborska 3, sa početkom u 14,15 časova.

Stranice