MS stezaljka za sijalična grla

MS stezaljka za sijalična grla proizvodi se u više veličina. Koristi se za ugradnju u sijalična grla.

 

 

 

 

Mesingana stezaljka za sijalična grla

  Artikal   d1   a   b   h   d1   d2   c   e   l
  Čaur. stezaljka   M2.5   3.2   4.5   5.5   2.6   3.2   2.5   4   9
  Čaur. stezaljka   M2.5   3.2   4.5   5.5   2.8   3.8   2.5   4.3   9.3
  Čaur. stezaljka   M2.5   3.2   4.5   5.5   3   3.9   2.5   5.4   10.4
  Čaur. stezaljka   M2.5   3.2   4.5   5.5   2.6   3.2   2.5   3.5   8.5
  Čaur. stezaljka   M2.5   3.2   4.5   5.5   2.8   3.5   2.25   5   10
  Čaur. stezaljka   M2.5   3   4.5   6   2.8   3.5   2   5.4   9.4
  Čaur. stezaljka   M2.5   3.5   4.7   6.1   2.8   3.4   2   2   6