Početna /

Pravo na korišćenje Pi znaka u proizvodnji i plasmanu ventila za boce za TNG 5-15kg

U skladu sa planovima Metaloplastika je ostvarila pravo na korišćenje Pi znaka u proizvodnji i plasmanu ventila za boce za TNG 5-15 kg (uskladila proizvodnju ventila sa tehničkim standardom EN ISO 15995 i EU direktivama iz oblasti pokretne opreme pod pritiskom).