Početna /

Poziv- Godišnja Skupština društva 26. 05. 2014.

Godišnja Skupština društva 26. maja 2014. godine
“Metaloplastika” a.d. Čajetina, Zlatiborska 48, oglašava sazivanje godišnje Skupštine društva, sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara akcionarima društva, sazvanu za 26.05.2014. godine sa početkom u 15.00 časova u prostorijama Preduzeća “Metaloplastika” a.d. u Čajetini ul. Zlatiborska 48.
Dnevni red:

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine akcionara

2. Imenovanje zapisničara i brojača glasova

3. Usvajanje godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2013. godinu

4. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2013. godinu

5. Izbor revizorske kuće za poslovnu 2014. godinu

6. Razno
Pozivamo sve akcionare (u skladu sa knjigom akcionara) da prisustvuju radu Skupštine.


Predsednik Obora direktora

Milovan Žilović


Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ( Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedivanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik br.100/06, 116/06 i 37/09) , člana 40. Statuta Preduzeća „Metaloplastika“a.d. Čajetina i Odluke Odbora direktora od 03.04.2014. godine.