Početna /

Odluka o dopuni dnevnog reda Vanredne sednice Skupštine akcionara- 29.03.2018.

Odbor direktora je, u skladu sa članom 337. Zakona o privrednim društvima, na sednici održanoj 29.03.2018. godine doneo Odluku o dopuni dnevnog reda.

Odbor direktora objavljuje novi dopunjen dnevni red Vanredne sednice Skupštine akcionara sa dodatnom tačkom br. 4. dnevnog reda, zakazane za 16.04.2018. godine.