Početna /

Izveštaj sa godišnje sednica Skupštine akcionara – 14.05.2013.

Održana godišnja sednica Skupštine akcionara
“Metaloplastika” a.d. Čajetina, Zlatiborska 48 objavljuje Izveštaj o bitnom događaju, o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara. Godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana 14.05.2013. godine sa početkom u 15.00 časova.
Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:
1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine.

2. Odluka o imenovanju zapisničara i brojača glasova.

3. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu i izveštaja o poslovanju za 2012. godinu.

4. Odluka o raspodeli ostvarene dobiti za 2012. godinu.

5. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih iskaza za 2012. godinu.

6. Odluka o izboru revizorske kuće za poslovnu 2013. godinu.

Izveštaj će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti, kao i ovlašćenoj brokerskoj kući.
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. glasnik br. 100/2006 i 116/2006).


Predsednik skupštine

Živković Gordana