Početna /

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara – 19.06.2012.

Izveštaj o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara
“Metaloplastika” a.d. Čajetina, Zlatiborska 48, objavljuje Izveštaj o bitnom događaju o održanoj vanrednoj sednici Skupštine akcionara. Vanredna sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana 19.06.2012. godine sa početkom u 14.00 časova.
Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Usvojeni su akti Preduzeća u skladu sa Zakonom o privrednim društvima: – Ugovor o organizovanju akcionarskog društva “Metaloplastika” a.d. Čajetina – Statut – Poslovnik o radu Skupšine
2. Izabrani su organi upravljanja: – Za direktora Preduzeća na period od 4 godine izabran je Miroslav Gavrilović,dipl.ing. – Za članove odbora direktora izabrani su: Milovan Žilović i Ljiljana Jevremović
Izveštaj će biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti, kao i ovlašćenoj brokerskoj kući.


Predsednik skupštine

Ljiljana Jevremović