Početna /

Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara – 14.05.2012.

Izveštaj o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara
“Metaloplastika” A.D. Čajetina, Zlatiborska 48, objavljuje Izveštaj o bitnom događaju o održanoj godišnjoj sednici Skupštine akcionara.
Redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Preduzeća “Metaloplastika” a.d. Čajetina održana je u Čajetini dana 14.05.2012. godine sa početkom u 10.00 časova.
Na ovoj sednici donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine

2. Odluka o izboru zapisničara i overača zapisnika

3. Odluka o usvajanju godišnjeg računa i izveštaja o poslovanju za 2011.godinu

4. Odluka o usvajanju izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji računovodstvenih Iskaza za 2011. godinu

5. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora i o imenovanju novih

6. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora i o imenovanju novih

7. Odluka o izboru revizorske kuće za vršenje revizije računovodstvenih i finansijskih Izveštaja za 2012. godinu.
Izveštaj če biti objavljen u sredstvima javnog informisanja, dostavljen Berzi i Komisiji za hartije od vrednosti, kao i ovlašćenoj brokerskoj kući.
Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.glasnik RS br.47/2006), člana 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik br.100/2006 i 116/2006).


Predsednik U.O.

Milovan Žilović